ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบโอวาทแก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและฝ่ายอำนวยการกองเรือยุทธการ

Release Date : 05-10-2020 13:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบโอวาทแก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและฝ่ายอำนวยการกองเรือยุทธการ

เช้าวันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กองเรือยุทธการและรับการรายงานตน จากหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการและนายทหารฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี