รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สำรวจพื้นที่ในก่อสร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

Release Date : 09-10-2020 16:01:38
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สำรวจพื้นที่ในก่อสร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ 3 และเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะใช้ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ 3 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต