เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก. ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ บก.นสร.กร.

Release Date : 05-11-2020 11:28:37
เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก. ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ บก.นสร.กร.

 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63  พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก. ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ บก.นสร.กร.