ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้

Release Date : 27-11-2020 20:56:53
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้

#จากใจถึงใจ 
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองบังคับการทัพเรือภาคที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยมีกำลังของกองเรือยุทธการที่ได้จัดและเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นนักรบชาวเรือ ที่พร้อมจะปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบทั้งยามปกติ และยามที่เกิดความขัดแย้ง พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ ทั้งนี้กำลังในพื้นที่ได้จัดเป็น หมวดเรือเฉพาะกิจ หมวดบินเฉพาะกิจ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 2 หน่วยปฏิบัติการทางน้ำหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน และหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ ซึ่งการปฏิบัติของหน่วยแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่เปรียบเสมือนอวัยวะที่สำคัญ จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ จึงต้องมีการร่วมมือประสานงานกันอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อให้ภารกิจที่ได้รับสำเร็จ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#กองเรือยุทธการ 
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี 
#กองทัพเรือ
:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
 
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง