ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ และติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรับวิกฤติ COVID-19

Release Date : 27-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ และติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรับวิกฤติ COVID-19

วันที่ 27 เม..64 พล...สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญ และติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ของหน่วยเรือ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ .สัตหีบ .ชลบุรี โดยมี พล...ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยผู้บังคับการเรือในท่าเรือแหลมเทียนรายงานความพร้อมในการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของเรือ
เรือทุกลำในกองเรือยุทธการได้ดำเนินการตามมาตรการในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ ของผู้บัญชาการทหารเรือทั้ง 18 ข้อ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กองเรือยุทธการได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม เนื่องจากสภาพภายในเรือส่วนใหญ่มีความคับแคบ รวมทั้งระบบการระบายอากาศภายในเรือเป็นระบบปิด มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี กองเรือยุทธการจึงได้นำระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มาทดลองใช้ในระบบปรับอากาศของเรือในกองเรือยุทธการ ได้แก่ ..จักรีนฤเบศร ..นเรศวร ..ตากสิน ..รัตนโกสินทร์ และ ..สุโขทัย ผลการทดลองใช้เป็นที่น่าพอใจ และเรือบางลำก็มีแนวทางเฉพาะในการป้องกัน เช่น ..นเรศวร นำระบบฆ่าเชื้อในอากาศด้วยหลอดแสง UV มาติดตั้งตามห้องต่างๆ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบแนวทางในการดูแลกำลังพลให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้เรือทุกลำในกองเรือยุทธการคงความพร้อมในการปฎิบัติต่อทุกภารกิจที่ได้รับ
ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีหน่วยในกองเรือยุทธการที่มีความพร้อมในการจัดเตรียม ดังนี้

-กองการบินทหารเรือ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยง ได้ประมาณ 150 เตียง

- กองการฝึก กองเรือยุทธการ (พื้นที่สำรอง) สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยง ได้ประมาณ 200 เตียง

 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้มอบนโยบายในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหากมีการสั่งการจากกองทัพเรือ ภายใต้กรอบการพึ่งพาตนเอง ด้วยขีดความสามารถที่มี เพื่อรองรับกำลังพล และครอบครัวของกองเรือยุทธการที่ติดเชื้อ หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามขีดความสามารถที่กองเรือยุทธการจะสามารถทำได้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลภาครัฐบาลอีกด้วย
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือ และติดตามการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรับวิกฤติ COVID-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง