ประกาศกองเรือยุทธการ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 27-05-2021 11:26:54

ประกาศกองเรือยุทธการ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๔