รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ / ประธานอนุกรรมการฯ การสอบคัดเลือกข้าราชการเป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำ พร้อมคณะฯ

Release Date : 25-06-2021 14:49:48
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ / ประธานอนุกรรมการฯ การสอบคัดเลือกข้าราชการเป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำ พร้อมคณะฯ

พลเรือตรี ไพศาล  มีศรี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ / ประธานอนุกรรมการฯ การสอบคัดเลือกข้าราชการเป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกฯ ในส่วนของกองเรือยุทธการ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๖๔