รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมประสานงานข่าวของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒

Release Date : 18-06-2021 14:51:34
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมประสานงานข่าวของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒

พลเรือตรี ไพศาล  มีศรี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมประสานงานข่าวของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๔