กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นหนึ่งพลังสามัคคีพลังราชนาวีจัดของอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” เคียงข้างชาวสัตหีบฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

Release Date : 02-07-2021 10:53:03
กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นหนึ่งพลังสามัคคีพลังราชนาวีจัดของอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” เคียงข้างชาวสัตหีบฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

วันที่ 24 มิ.ย.64 พล.ร.ต.สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดย นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอสัตหีบ และคณะข้าราชการอำเภอสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหารของอำเภอสัตหีบ รับมอบ และ สโมสรประทวน กองเรือยุทธการ โดย น.อ.มานะ อ่อนแย้ม เป็นผู้รับมอบ
โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอสัตหีบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก โดยเฉพาะผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนที่ลดลง เป็นไปตามเจตนาของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการทหารเรือ ให้กำลังพลได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ร่วมแสดงน้ำใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งผ่านธารน้ำใจของการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลาย เพื่อประชาชาชนชาวสัตหีบ และประชาชนไทย จะก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน