กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการทั้ง 2 ตู้ เพื่อร่วมสู้ COVID-19 เคียงข้างพี่น้องชาวสัตหีบ

Release Date : 24-06-2021 00:00:00
กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการทั้ง 2 ตู้ เพื่อร่วมสู้ COVID-19 เคียงข้างพี่น้องชาวสัตหีบ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 พล.ร.ต.วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดย นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอสัตหีบ และคณะผู้บริหารของอำเภอสัตหีบ รับมอบ และ สโมสรประทวน กองเรือยุทธการ โดย น.อ.มานะ อ่อนแย้ม เป็นผู้รับมอบ
โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ของกองเรือยุทธการ เป็นไปตามเจตนาของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่มุ่งหวังให้กำลังพลกองเรือยุทธการทั้งหมดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก โดยเฉพาะรายได้ครัวเรือนที่ลดลง โดยกำลังพลในแต่ละหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการที่ยังพอมีกำลัง ร่วมกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเติมผ่านตู้ “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการส่งผ่านธารน้ำใจของของการให้ การแบ่งปัน ทั้งนี้โครงการจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลาย สอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่มุ่งให้กองทัพเรือได้ร่วมพลังสามัคคีพลังราชนาวี เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน