แจ้งกำหนดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือดำน้ำ กับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Instructor และ Combat staff

Release Date : 16-07-2021 15:01:21

รายชื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ