แจ้งกำหนดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือดำน้ำ กับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร Instructor และ Combat staff

Release Date : 16-07-2021 15:01:21

รายชื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ ชุดที่ 1

รายชื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ ชุดที่ 2

รายชื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ ชุดที่ 3

รายชื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ ชุดที่ 4