กองเรือยุทธการ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสัตหีบที่มีความเสี่ยงในสภาวะวิกฤตจากโควิด-19

Release Date : 16-07-2021 00:00:00
กองเรือยุทธการ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสัตหีบที่มีความเสี่ยงในสภาวะวิกฤตจากโควิด-19

วันที่ 16 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอสัตหีบ , สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.สัตหีบ ทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสัตหีบ , เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ , เทศบาลตำบลบางเสร่ , เทศบาลตำบลเกล็ดแแก้ว , เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ , เทศบาลตำบลนาจอมเทียน , องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นำรถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ณ หน้าอาคารกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ อ.สัตหีบ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งประชาชนที่มีโอกาสติดเชื้ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจนถึงกลุ่มเสี่ยงต่ำ เกิดปัญหาในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่แยกออกจากที่พักเพื่อรอการคัดกรอง ดังนั้น กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สัตหีบ จึงได้ร่วมกันจัดรถในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว อันจะส่งผลให้เกิดการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากชุมชน ทำให้ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในขั้นต้นได้จัดรถอำนวนความสะดวกเป็น จำนวน 16 คัน
โดยมุ่งหวังว่าการส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบผ่านกิจกรรมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า กองเรือยุทธการ และทุกหน่วยงานในอำเภอสัตหีบพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแม้จะเกิดสถานการณ์วิกฤต ด้วยความร่วมมือร่วมใจส่งความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบอย่างเต็มขีดความสามารถที่จะทำได้ และยังลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้อีกด้วย
ทั้งนี้ขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวสัตหีบในครั้งนี้จะดำเนินไปจนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถโทรศัพไปยัง สายด่วนโควิด-19 อ.สัตหีบ 033004474 ต่อ 104 ตลอด 24 ช.ม.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสัตหีบที่มีความเสี่ยงในสภาวะวิกฤตจากโควิด-19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง