รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำ และหลักสูตร Instructor และ Combat Staff

Release Date : 09-08-2021 15:54:09

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต หลักสูตร Instructor และ Combat Staff

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทดสอบสุขภาพจิต เป็นกำลังพลประจำเรือดำน้ำ