กองเรือยุทธการประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรในฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ(1)

Release Date : 30-11-2021 00:00:00
กองเรือยุทธการประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรในฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ(1)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เสธนาธิการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองเรือยุทธการร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีฯ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สำหรับในวาระ ตุลาคม 2564 มีนายทหารสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศจำนวน 5 นาย