กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

Release Date : 03-12-2021 13:50:02
กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร กองเรือยุทธการ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณพุทธสถาน กองเรือยุทธการ