“ครบรอบปีที่ 100” กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

Release Date : 13-12-2021 10:41:27
“ครบรอบปีที่ 100” กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

“ครบรอบปีที่ 100” กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
วันที่ 7 ธันวาคม พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบปีที่ 100” กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมงานนิทรรศการฯ โดยมี พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อากาศยาน กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
กองการบินทหารเรือ เป็นหนึ่งในหน่วยกำลังรบหลักของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของกำลังทางอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ เตรียมอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจ และภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเมื่อปี พ.ศ.2464 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในขณะนั้นทรงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภาบัญชาการ กระทรวงทหารเรือ ว่าสมควรตั้งกองบินทะเลขึ้น โดยใช้สัตหีบเป็นถาน (ฐานทัพ) และสภาบัญชาการ ได้มีมติอนุมัติข้อเสนอนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2464 อันเป็นจุดกำเนิดกองการบินทหารเรือ นับจนปัจจุบันเป็นระยะเวลาครบรอบ 100 ปี