รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะฯ เดินทางไปรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงและด้านช่างกลของ นรข.

Release Date : 13-12-2021 16:15:57
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะฯ เดินทางไปรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงและด้านช่างกลของ นรข.

พล.ร.ท. ไพศาล เฮงจิตตระกูล รอง ผบ.กร.และคณะฯเดินทางไปรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงและด้านช่างกล ของ นรข.และการปฏิบัติงานของเรือในพื้นที่ของ นรข.เขตเชียงราย ระหว่างวันที่ 8- 11 ธ.ค. 64โดยมี นาวาเอก จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงรายให้การต้อนรับ