ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางมาลัยพระกร กล่าวสักการะ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลแดง)

Release Date : 21-12-2021 21:45:20
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางมาลัยพระกร กล่าวสักการะ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลแดง)

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางมาลัยพระกร กล่าวสักการะ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลแดง) ร่วมกับ กองเรือยามฝั่ง โดย พลเรือตรีพิบูลย์ พีรชัยเดโช ผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ และ ผู้พักอาศัยบ้านพักข้าราชการ กองเรือยุทธการ ชุมชน ป.7 รวมใจ พัฒนา เข้มแข็ง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย และความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชุมชน ป.7 กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางมาลัยพระกร กล่าวสักการะ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลแดง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง