กองเรือยุทธการ ร่วมฟัง สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 31-12-2021 00:00:00
กองเรือยุทธการ ร่วมฟัง สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

วันที่ 30 ธ.ค.64 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้อ่านสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ส่งคำอวยพรด้วยความห่วงใย มาให้กับกำลังพลในกองเรือยุทธการ มีความว่า
“ผมทราบดีว่า ตลอดปีที่ผ่านมากำลังพลกองทัพเรือทุกท่าน ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ภารกิจของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาบ้าง แต่ทุกท่านก็ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เปรียบเสมือน “ลงเรือลำเดียวกัน” แล้วช่วยกันนำเรือลำนี้ ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี เป็นการแสดงออก ให้เห็นว่า “กองทัพเรือ” มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นพี่เป็นน้องกัน เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงขอให้กำลังพลทุกท่านได้ดำรงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความดีงามดังกล่าวนี้ไว้ตลอดไป
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผมขอส่งความปรารถนาดี ความห่วงใย และขออำนวยพรให้กำลังพลกองทัพเรือทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติราชนาวี และประชาชนสืบไป รวมทั้งขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”
โดยมี นายพลเรือใน บก.กร. ฝอ.บก.กร. หน.นขต.กร. และกำลังพล กร. ร่วมรับฟังสาร ณ บก.กร. ในเรือรบ และกองบัญชาการของหน่วยขึ้นตรง ของกองเรือยุทธการ
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการ ร่วมฟัง สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง