ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจดูความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กองเรือยุทธการ (Community Isolation ; CI) สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Release Date : 13-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจดูความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กองเรือยุทธการ (Community Isolation ; CI) สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีความเป็นห่วงในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์ CI ประจำหน่วย เพื่อดูแลกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อฯ กลุ่มสีเขียว (อาการไม่รุนแรง) การนี้ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จึงได้ตรวจดูความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กองเรือยุทธการ (Community Isolation ; CI) สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ อาคารกราบพัก ๗ และอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๕ (BOQ 5) ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยสามารถรองรับได้ ๑๓๐ นาย และ เตรียมเป็นพื้นที่สำรองที่ อาคารม้าแดง กองการบินทหารเรือ ซึ่งสามารถรองรับได้ ๖๐ นาย ใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อให้กำลังพลของ กร. ที่ติดเชื้อ ฯ ใช้เป็นพื้นที่รักษาเบื้องต้นและแยกกักตัว พักคอยก่อนที่จะส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลต่อไป และใช้เป็นสถานที่รับการรักษาในกรณีที่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ เป็นการแยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน เป็นการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการปฏิบัติขั้นตอนตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข และศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจดูความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กองเรือยุทธการ (Community Isolation ; CI) สำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง