“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมแข่งเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022”

Release Date : 21-01-2022 11:05:30
“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมแข่งเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022”

“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมแข่งเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022”
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 05.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022” ชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Run for Health, Run to Help 2022” ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ดำเนินงานครบรอบปีที่ 44 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟันรัน 5 กม., มินิมาราธอน 10.5 กม. และ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. บนเส้นทางหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะอันดับ 1-3, ชาย-หญิง ในประเภทมินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เข้าถึงเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ อายุผลการตรวจไม่เกิน 3 วัน พร้อมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามจุดต่างๆ ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะวิ่ง และมีการปล่อยตัวเป็นกลุ่ม ไม่แออัด รวมถึงแจกอาหารเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัสด้วย
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการสนองพระราโชบายและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ห่างไกลแค่ไหน ควรจะเข้าถึงการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในพื้นที่เมือง” มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้บริการมากว่า 40 ปี ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกเขตรั้วโรงพยาบาล