ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างราคากลางกองเรือยุทธการ

Release Date : 29-01-2018 11:20:50

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง กองเรือยุทธการ

                 

                  - กองเรือยุทธการ

              - กองเรือเรือตรวจอ่าว

              - กองเรือฟริเกตที่ ๑

              - กองเรือฟริเกตที่ ๒

              - กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

              - กองเรือดำน้ำ

              - กองเรือทุ่นระเบิด

              - กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

              - กองเรือยามฝั่ง

              - กองเรือลำน้ำ

              - กองการบินทหารเรือ

              - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

              - กองการฝึกกองเรือยุทธการ

              - กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ