ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเป็นกำลังพลประจำเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ สายวิทยาการ กร.

Release Date : 01-06-2022 10:20:36
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเป็นกำลังพลประจำเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ สายวิทยาการ กร.

รายละเอียดการรับสมัคร

[คลิก]