ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก คุณวิชัย จาง นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

Release Date : 21-06-2022 11:20:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก คุณวิชัย จาง นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก คุณวิชัย จาง นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เพื่อนำไปใช้การป้องกันในการปฎิบัติงานของกำลังพลของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ อาคารบรัท เคเอฟจี โฮดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น จาก คุณวิชัย จาง นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง