ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยให้กับ คลินิก ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองเรือยุทธการ

Release Date : 20-07-2022 13:36:02
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยให้กับ คลินิก ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองเรือยุทธการ

วันที่ 20 ก.ค.65 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือตรีชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยให้กับ คลินิก ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองเรือยุทธการ เพื่อให้นำไปใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
      

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการเป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยให้กับ คลินิก ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง