ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม RIMPAC 2022 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

Release Date : 21-07-2022 12:20:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม RIMPAC 2022 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม RIMPAC 2022 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งกองทัพเรือได้ส่งกำลังพล เข้าร่วมการฝึก โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการรบใน CCTF (Commander, Combined Task Force) และ CFMCC (Combined Force Maritime Component Command) ซึ่งการฝึกผสม RIMPAC เป็นการฝึกผสมพหุภาคีทางเรือที่มีความสำคัญ และมีกองทัพเรือประเทศในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกมากที่สุด โดยมี ทร.สหรัฐฯ เป็นประเทศเจ้าภาพ จัดการฝึกครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๐๑๐ และได้มีการฝึกร่วมกันเรื่อยมา จนในปี ๒๐๒๒ นี้ มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึก รวม ๒๖ ประเทศ
โดยในการไปครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.John C. Aquilino ผู้บัญชาการ กองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และเข้าเยี่ยมศูนย์ Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี ๒๕๓๘ โดยมุ่งเน้นการรับมือประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งฝ่ายการทหารและพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาที่มีความครอบคลุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งในฮาวายและทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ภารกิจของสถาบันคือการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกันผ่านการให้ความรู้ เชื่อมโยง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ สถาบัน APCSS เป็น 1 ใน 5 ศูนย์การศึกษาด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม RIMPAC 2022 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง