รอง ผบ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กร.รับการเยี่ยมคำนับจาก Commander Third Flotilla ทร.สิงคโปร์ และรอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ พร้อมคณะฯ

Release Date : 22-07-2022 14:00:00
รอง ผบ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กร.รับการเยี่ยมคำนับจาก Commander Third Flotilla ทร.สิงคโปร์ และรอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ พร้อมคณะฯ

วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ พล.ร.ท.ไพศาล มีศรี รอง ผบ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กร.รับการเยี่ยมคำนับจาก พ.อ. Ang Jeng Kai ตำแหน่ง Commander Third Flotilla ทร.สิงคโปร์ และ พ.ท.Ho Khee Kah รอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ พร้อมคณะฯ ณ ห้องรับรองกลางอ่าว บก.กร. (๑) เนื่องในโอกาสเรือ RSN Resolution เข้าจอด ณ ท่าเรือจุกเสม็ด กทส.ฐท.สส.เพื่อรับการส่งกำลังบำรุงในห้วงการฝึก

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กร.รับการเยี่ยมคำนับจาก Commander Third Flotilla ทร.สิงคโปร์ และรอง ผชท.ทหาร สิงคโปร์/กรุงเทพฯ พร้อมคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง