ข่าว : กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการส่งมอบข้าวกล่องให้ประชาชนชาวสัตหีบที่ได้รับความเดือดร้อนถึงบ้าน"แพ็คใจใส่กล่อง เพื่อพี่น้องชาวสัตหีบ"

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการส่งมอบข้าวกล่องให้ประชาชนชาวสัตหีบที่ได้รับความเดือดร้อนถึงบ้าน"แพ็คใจใส่กล่อง เพื่อพี่น้องชาวสัตหีบ"

พลเรือตรีศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ พลเรือตรีสุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ พลเรือตรีเกรียง ชุณหชาติ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ และ นาวาเอกอโศก ศรีสวัสดิ์ ผู้บังคับการกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ส่งมอบข้าวกล่องให้ประชาชนชาวสัตหีบที่ได้รับความเดือดร้อนถึงบ้าน ในตำบลสัตหีบและตำบลพลูตาหลวง โดยหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้ร่วมกันผลิตข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวสัตหีบที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลแสมสาร ตำบลบางเสร่ ตำบลสัตหีบ และตำบลพลูตาหลวง จำนวน ๒,๕๐๐ กล่องต่อวัน

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓กล่องแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน