เสนาธิการกองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ

Release Date : 03-09-2019 10:36:44
เสนาธิการกองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจาก Rear Admiral Kenneth R.Whitesell รองผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒