กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์วันชาติและพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 06-12-2019 14:00:07
กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์วันชาติและพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชวิน  เวียงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยราชการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยกำลังพลของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒