กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19 ในวันที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ ในการทำอาหารแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชนในพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์

Release Date : 04-08-2021 00:00:00
กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19 ในวันที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ ในการทำอาหารแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชนในพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอกวรุณ วีระกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้แทนในการไปมอบน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทำครัวสนามร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการในที่พักอาศัย ทำให้ไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปรกติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าสำคัญในการรักษาประชาชน กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกำลังพลเข้าช่วยร่วมทำอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จะคลี่คลาย