วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ให้กับ คุณชนาลัย แจ้งยอดสุข

Release Date : 21-10-2021 13:43:40
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ  ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ให้กับ คุณชนาลัย  แจ้งยอดสุข

โดยมี สมาชิกชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมพิธีฯ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของกองเรือยุทธการ ในการดำเนินกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมและครอบครัวข้าราชการในกองเรือยุทธการ เป็นเหมือนหลังบ้านที่คอยสนับสนุน ช่วยกันพัฒนากองเรือยุทธการต่อไป

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ  ส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ให้กับ คุณชนาลัย  แจ้งยอดสุข
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง