กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต

Release Date : 13-12-2021 10:47:56
กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ