กองเรือยุทธการจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Release Date : 28-06-2022 14:00:00
กองเรือยุทธการจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

กองเรือยุทธการจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
วันที่ 28 มิ.ย.65 น.อ.สรายุทธ เชื้อจาด ผอ.กพร.บก.กร. เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบในการมาอบรมให้ความรู้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับเครื่อง AED จากกรมแพทย์ทหารเรือ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ