ผบ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.กร. เป็นประธานกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Release Date : 05-07-2022 12:00:00
ผบ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.กร. เป็นประธานกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 5 ก.ค. 2565 กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 โดยมี พล.ร.ต. ศุภชัย ธนสารสาคร ผบ.นสร.กร. ผู้แทน ผบ.กร. เป็นประธานกิจกรรม ทั้งนี้ มีข้าราชการและทหารกองประจำการ จากหน่วยขึ้นตรง กองเรือยุทธการร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ