การแข่งขัน “จุมโพ่เรือรบ”กองเรือยุทธการ ของชาวเรือ

Release Date : 07-07-2022 20:00:00
การแข่งขัน “จุมโพ่เรือรบ”กองเรือยุทธการ ของชาวเรือ

ทีมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชนะเลิศ ศึกชิงความเป็นหนึ่งในการทำอาหารยอดจุมโพ่ ในการแข่งขัน “จุมโพ่เรือรบ”กองเรือยุทธการ ของชาวเรือ
วันที่ 7 ก.ค.65 พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการเป็นประธานการแข่งขัน “จุมโพ่เรือรบ” กองเรือยุทธการ ของชาวเรือ ชิงความเป็นหนึ่งในการทำอาหาร ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีเรือรบเข้าร่วมชิงชัยตั้งแต่รอบแรกถึง 17 ลำ โดย
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเรือหลวงบางปะกง
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเรือหลวงนเรศวร
การแข่งขันเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือรบ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวเรือ ซึ่งเป็นการแข่งขันของพ่อครัวต่างๆที่ประจำอยู่ในเรือรบ ที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า สหโภชน์ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของกองทัพเรือยามออกปฏิบัติภารกิจในทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบการตุนเสบียง คำนวณปริมาณให้พอดีกับระยะเวลาที่ออกปฏิบัติงานและกำลังพล จัดเตรียมเมนูและปรุงอาหารในแต่ละวันแต่ละมื้อต้องมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ หนึ่งในคำขวัญประจำใจของจุมโพ่คือ “อิ่มท้อง ของครบ รบเงียบ เฉียบบริการ”
การแข่งขันฯ ได้มีการตรวจ ATK ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของ ศบค. สธ. และ พร.กำหนดอย่างเคร่งครัด