พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 03-09-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

      เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จ่าเอก เป็นพันจ่าตรี  พันจ่าตรี เป็นพันจ่าโท และ พันจ่าโท เป็นพันจ่าเอก จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ นาย สามารถเข้ารับ การประดับยศ จำนวน ๒๕ นาย  พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติราชการ  ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี