คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบพัดลมไอเย็น

Release Date : 03-09-2019 00:00:00
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบพัดลมไอเย็น

      เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบพัดลมไอเย็น จำนวน ๖ เครื่อง จำนวน เงินรวม ๑๗,๙๐๐ บาท ให้กับหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง  เพื่อใช้ประโยชน์แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม  ณ หมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม  กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบพัดลมไอเย็น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง