พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิจิตร ทองมาก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางงเข้ามอบเงินบริจาคให้กับกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในนาม คุณแม่เอื้อน ณ นคร จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

Release Date : 04-09-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิจิตร ทองมาก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางงเข้ามอบเงินบริจาคให้กับกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในนาม คุณแม่เอื้อน ณ นคร จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท

      เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิจิตร ทองมาก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางงเข้ามอบเงินบริจาคให้กับกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในนาม คุณแม่เอื้อน ณ นคร จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการหน่วยบบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิจิตร ทองมาก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางงเข้ามอบเงินบริจาคให้กับกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในนาม คุณแม่เอื้อน ณ นคร จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง