พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ADMM PLUS และชมการสาธิตการปฏิบัติทางทหาร

Release Date : 05-09-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ADMM PLUS และชมการสาธิตการปฏิบัติทางทหาร

      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ADMM PLUS และชมการสาธิตการปฏิบัติทางทหาร โดยมีกำลังพลชุดโจมตีและส่วนควบคุม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ๒๐ นาย เข้าร่วมการฝึก ณ พื้นที่สนามจำลอง ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี