พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔

Release Date : 09-09-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔

      เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการใต้น้ำและเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการฝึก ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (เกาะพระ) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี