นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 25-09-2019 00:00:00
นาวาเอก  ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

     เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาเอก  ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ เสนาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลกองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก  ศุภชัย  ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง