พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการพร้อมภริยา และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดที่ทำการสมาคมภริยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

Release Date : 02-10-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการพร้อมภริยา และพลเรือตรี  ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดที่ทำการสมาคมภริยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

      เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการพร้อมภริยา และพลเรือตรี  ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดที่ทำการสมาคมภริยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม ปรึกษาหารือ ของสมาคมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งอยู่บริเวณหอดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการพร้อมภริยา และพลเรือตรี  ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดที่ทำการสมาคมภริยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง