หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ธนสารสาคร

Release Date : 02-10-2019 00:00:01
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ธนสารสาคร

       เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ท่านเก่า) และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) และรับฟังโอวาทจาก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ธนสารสาคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง