กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ โดย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรบรบพิเศษที่ ๑ ให้ นาวาเอก สุรพงษ์ เบญจมาตร

Release Date : 03-10-2019 00:00:00
กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ โดย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรบรบพิเศษที่ ๑ ให้ นาวาเอก สุรพงษ์  เบญจมาตร

     เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ โดย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรบรบพิเศษที่ ๑ ให้ นาวาเอก สุรพงษ์  เบญจมาตร ณ บริเวณหน้าอาคารกรมรบพิเศษที่ ๑ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ โดย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรบรบพิเศษที่ ๑ ให้ นาวาเอก สุรพงษ์  เบญจมาตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง