กรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ โดย นาวาเอก บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ ให้ นาวาเอก ณรงณ์ นุสุวรรณ

Release Date : 03-10-2019 00:00:01
กรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ โดย นาวาเอก บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ ให้ นาวาเอก ณรงณ์ นุสุวรรณ

      เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ โดย นาวาเอก บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ ให้ นาวาเอก ณรงณ์ นุสุวรรณ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมรบพิเศษที่ ๒ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมรบพิเศษที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ โดย นาวาเอก บรรพต นิธินัฐอาภาศิริ ส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๒ ให้ นาวาเอก ณรงณ์ นุสุวรรณ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง