พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตราชการและเป็นแนวทางการฏิบัติเดียวกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 03-10-2019 00:00:02
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตราชการและเป็นแนวทางการฏิบัติเดียวกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ

      เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตราชการและเป็นแนวทางการฏิบัติเดียวกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณาให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตราชการและเป็นแนวทางการฏิบัติเดียวกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง