นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ๑

Release Date : 07-10-2019 00:00:00
นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์  ดร. วรณพ วิยกาญจน์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ๑

     เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์  ดร. วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ๑ ณ วัดเครือวัลย์ แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์  ดร. วรณพ วิยกาญจน์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง