พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานฌาปนกิจศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์

Release Date : 08-10-2019 00:00:00
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานฌาปนกิจศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ  วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์

      เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานฌาปนกิจศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ  วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ๑  ณ วัดเครือวัลย์  แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานฌาปนกิจศพ นางนงนารถ วิยกาญจน์ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ  วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง