พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

Release Date : 18-10-2019 12:00:00
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

      เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล สังกัดกองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมศูนย์สปอร์ตคอมเพล็ก ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง